Tư vấn xây dựng và xử lý dữ liệu

Dữ liệu là một phần không thể thiếu trong các hệ thống thông tin, việc lưu trữ và xử lý dữ liệu là vấn đề cốt lõi đối với các hệ thống lớn. Khi mà dữ liệu lên tới hàng Terabyte hoặc phát sinh hàng tỉ bản ghi hàng tháng khi đó bạn thực sự cần những đơn vị cung cấp giải pháp dữ liệu chuyên nghiệp để giúp: Hệ thống chạy ổn định nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

Thực chất quá trình xử lý dữ liệu cần thực hiện ngay từ khi phân tích hệ thống để đưa ra mô hình lưu trữ, xử lý dữ liệu phù hợp. Hệ thống có thể đáp ứng được lượng lớn người dùng, đôi khi phải kết hợp nhiều công nghệ như: SQL và NoSQL… để tối ưu tài nguyên. Như vậy nếu vấn đề dữ liệu không được quan tâm và làm đúng ngay từ khi phân tích hệ thống thì rất khó để sửa đổi, đôi khi phải làm lại toàn bộ hệ thống từ đầu.

Những tiêu chí trong tư vấn xây dựng và xử lý dữ liệu của chúng tôi là:

  • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
  • Có khả năng mở rộng và phát triển tính năng.
  • Hệ thống có thể đáp ứng lượng lớn người dùng.
  • Chi phí trên từng đơn vị dữ liệu là thấp.

Tuyển Dụng