Tư vấn tối ưu tổng thể website

Những hệ thống website lớn có thể đem lại lợi nhuận cần: Tốc độ truy cập nhanh, phục vụ được nhiều người, có nhiều người truy cập, khách hàng yêu thích website và chi phí phải hợp lý.

Chúng tôi thực hiện phân tích thực trạng website của khách hàng bao gồm phân tích mã nguồn, nội dung website, nghiệp vụ cho người dùng cuối qua đó đưa ra các vấn đề cần tối ưu, nếu khách hàng cần xây dựng hệ thống mới chúng tôi sẽ tiếp nhận các thông tin và phân tích kỹ bài toán của khách hàng dựa vào đó đưa ra đề xuất giải pháp về:

- Xây dựng website với mã nguồn tối ưu.

- Xây dựng nghiệp vụ người dùng tối ưu.

- Cung cấp nội dung tốt tới người sử dụng.

- Sử dụng kỹ thuật để giới thiệu tới các công cụ tìm kiếm.

Ngoài việc tư vấn các phương án tối ưu mang tính kỹ thuật chúng tôi còn tư vấn các vấn đề về thị trường, sản phẩm và quy trình kinh doanh nếu là website thương mại điện tử.

 

Tuyển Dụng